SLU-nyhet

SLUMat 2011 tvärvetenskaplig satsning

Publicerad: 03 mars 2011

Utlysning SLUMat 2011 med fokus på områdena "Maten och Miljön" och "Maten och Hälsan"

SLU gör en 5-årig strategisk satsning på livsmedelområdet med start 2010. Arbetsguppen SLUMat arbetar aktivt med att stärka och samla livsmedelsforskningen inom SLU.

Utlysningen som har två fokus "Maten och miljön" och "Maten och hälsan" sker i två steg:

Steg 1 – Ideformuleringar
Kortfattade beskrivningar av tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom fokusområdena.
Steg 2 – Fullständig ansökan
De intressantaste projekten från steg 1 uppmanas komma in med en fullständig ansökan.

Varje fokusområde tilldelas 900 000 SEK fördelat på ett eller två projekt.

Viktiga datum
31 mars
Sista ansökningsdag för steg 1
15 juni Beslut om vilka projekt som går vidare till steg 2
3 oktober Sista ansökningsdag för steg 2
15 december Beslut om beviljade projekt

Utlysningen gäller endast forskare på SLU


Kontaktinformation