SLU-nyhet

Välbesökt möte om EPOK i Alnarp

Publicerad: 05 april 2011

De flesta verksamheter i Alnarp var representerade av de drygt trettio personer som deltog i seminariet "Ny EPOK vid SLU" den 30 mars i Alnarp. Vid seminariet presenterade EPOK sin verksamhet och bjöd in till samverkan.

Seminariet i Alnarp var välbesökt och gav mersmak. Det blev tydligt att EPOK har stor anledning att återkomma med mer tematiska seminarier i Alnarp. Här nedan kan ni ladda ned presentationerna från seminariet:

Maria Wivstad, föreståndare för EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion inledde med en översikt av EPOK. Se Marias presentation här

Håkan Schröder, verksamhetschef Omvärld Alnarp beskrev SLU:s och EPOK:s roll i näringslivets hållbara utveckling. Se Håkans presentation här

Birgitta Rämert, LTJ-fakultetens representant i EPOK:s ledningsgrupp beskrev hur samverkan inom forskning och omvärld ser ut i praktiken. Se Birgittas presentation här

Anne-Charlotte Olsson, Latnbrukets byggnadsteknik i Alnarp beskrev en forskares vardag och hur EPOK kan bidra för att forskarna ska nå ut med sin kunskap. Se Anne-Charlottes presentation här


Kontaktinformation