SLU-nyhet

Grattis Magdalena!

Publicerad: 04 maj 2011

Torsdagen den 19 maj delar H.M. Konungen ut ett stipendium på 85 000 kr till Magdalena Presto, forskare på inst. för husdjurens utfordring och vård vid SLU.

Magdalena får stipendiet från Stiftelsen Konung Carl den XVI Gustafs 50-års fond för vetenskap, teknik och miljö för sin avhandling om ekogrisars näringsförsörjning, beteende och hälsa.

Vi gratulerar Magdalena som var en av de doktorander som gick forskarskolan SwOFF (Swedish Research School in Organic Farming and Food Systems). Den första forskarskolan startade hösten 2002 och gick hösten 2004 in i en andra omgång (SwOFF II). Forskarskolan finansierades av Formas forskningsprogram för ekologisk produktion och var direkt knuten till verksamheten vid Centrum för uthålligt lantbruk – CUL vid SLU.

Vi passar samtidigt på att gratulera en annan SwOFF-doktorand. Nämligen Maj Rundlöf, Biologiska institutionen vid Lunds universitet som också tilldelas ett stipendium från H.M. Konungen den 19 maj.


Kontaktinformation