SLU-nyhet

Glyfosatbehandling riskerar öka kväveläckaget vid höstsådd

Publicerad: 24 maj 2011

Risken för kväveutlakning vid höstsådd minskar betydligt vid tidig etablering och om tiden är kort mellan jordbearbetning och sådd. Vid senare sådd medför glyfosatbehandling en avsevärd risk för läckage, även vid direktsådd. Det visar ny forskning vid SLU.

De senaste åren har odlingen av de höstsådda grödorna ökat och det behövs underlag för åtgärder för minskad växtnäringsutlakning från dessa system. Vid SLU har vi undersökt hur stor betydelse tidsrymden mellan bearbetning och sådd har för mängden mineralkväve (ammonium och nitrat) i marken under hösten, och vad detta tidsspann betyder i förhållande till olika bearbetningsmetoder.


Kontaktinformation