SLU-nyhet

Ekologisk odling klarar kålmalen bättre

Publicerad: 04 maj 2011

Ekologiska vitkålsodlare i Nicaragua får mindre problem med insektsangrepp än kollegor som använder kemiska bekämpningsmedel mot kålmal. Det visar Freddy Miranda i en avhandling från SLU. Skälen tycks vara att bekämpningen dödar naturliga fiender, samtidigt som kålmalen själv har utvecklat resistens mot gifterna.

– Lösningen på problemen med kålmalen är sannolikt att minska användningen av kemisk bekämpning samtidigt som man aktivt försöker gynna de naturliga fienderna, säger Freddy Miranda.

I många tropiska utvecklingsländer används intensiv kemisk bekämpning mot kålmalen, som är en svår skadegörare på ett flertal kålväxter runt om i världen. Det är inte ovanligt att en kålodling besprutas tio gånger med olika preparat under den omkring nio veckor långa växtperioden, utan att det görs någon bedömning av det faktiska bekämpningsbehovet. Oftast finns det dessutom inga tillförlitliga studier av hur effektiva olika kemiska och biologiska bekämpningsalternativ verkligen är. Freddy Miranda från SLU har nu undersökt förutsättningarna att bekämpa kålmal med kemiska och olika biologiska metoder i Nicaragua. Hans doktorsavhandling kan ses som något av en ögonöppnare, genom att tydligt visa hur en slentrianmässig användning av bekämpningsmedel kan straffa sig.
...
(Läs hela pressmeddelandet)

MSc Freddy Miranda, institutionen för ekologi, SLU, försvarar sin avhandling Biological control of diamondback moth - The roles of predators, parasitoids and insecticides.

Tid:

Fredag den 6 maj 2011, kl 13.00

Plats: Sal L, Undervisningshuset, SLU, Ultuna, Uppsala

Opponent: Professor Trond Hofsvang, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, Norge

Kontaktinformation