SLU-nyhet

Elva europeiska ekologiska forskningsprojekt

Publicerad: 21 juni 2011

CORE Organic II har valt att finansiera elva transnationella forskningsprojekt om ekologisk produktion. I fyra av dessa projekt ingår svenska forskare. Core Organic ingår i ERA-NET som syftar till att samordna europeisk forskning.

Forskningsrådet Formas är sveriges partnerorganisation i CORE Organic, de avsätter medel till forskningsprojekten som CORE Organic gemensamt tar beslut om.

De fyra projekt med svenska forskare som fått klartecken för finansiering är:

Softpest multitrap: Management of strawberry blossom weevil and European tarnished plant bug in organic strawberry and raspberry using semiochemical traps.
Svensk forskarkontakt: Anna-Karin Borg-Karlsson, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

HealthyHens: Promoting good health and welfare in European organic laying hens.
Svensk forskarkontakt: Stefan Gunnarsson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

ICOPP: Improved contribution of local feed to support 100% organic feed supply to pigs and poultry.
Svensk forskarkontakt: Magdalena Høøk Presto, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

SafeOrganic: Restrictive use of antibiotics in organic animal farming – a potential for safer, high quality products with less antibiotic resistant bacteria.
Svensk forskarkontakt: Björn Bengtsson, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)


Kontaktinformation