SLU-nyhet

Fånggrödor påverkar ogräs och jordbundna sjukdomar

Publicerad: 21 juni 2011

Fånggrödor används mellan två huvudgrödor för att minska växtnäringsläckaget. Men de kan ha fler funktioner, fånggrödorna kan också göra nytta genom att hämma ogräs och jordbundna växtskadegörare.

Paula Persson vid SLU har drivit ett treårigt FoU-projekt finanserat av Jordbruksverket. Tillsammans med Anna-Karin Kolseth och Ulla Didon har hon undersökt hur oljerättika, vitsenap, råg och westervoldiskt rajgräs påverkar ogräs och jordbundna sjukdomar under svenska förhållanden.

Projektets resultat visar att tidpunkten för nedbrukning av fånggrödan är viktig liksom vilken typ av fånggröda som man väljer. Forskarna drar dock slutsatsen att fler och fördjupade studier om svenska fånggrödesorter behövs om vi i framtiden vill optimera användandet av dem i syfte att hämma jordburna patogener och ogräs.


Kontaktinformation