SLU-nyhet

Bekämpningsmedel kan påverka hjärnans utveckling

Publicerad: 01 juli 2011

Barn till kvinnor som exponerats för bekämpningsmedel med organiska fosforföreningar under graviditeten får lägre IQ och visade sämre kognitiva förmågor i förskoleåldern. Detta visas i tre studier från olika forskargrupper i USA.

Studierna publicerades i Environmental Health Perspective den 21 maj i år. Alla tre studier är långtidsstudier som följer barnets utveckling under flera år, i detta fall från graviditet till mellan 7-9 år.

Axel Mie* är en forskare som är knuten till EPOK för att bevaka området Livsmedelskvalitet, mat och hälsa. Han menar att studierna är välgjorda och trots att denna typ av bekämpningsmedel inte är godkända i svenskt jordbruk finns det skäl att vara orolig.

– Inga organofosfater är idag godkända i Sverige som bekämpningsmedel inom jordbruket. Men i de flesta andra EU-länder används organofosfater inom jordbruket, dessutom används de i många utomeuropeiska länder. Därför exponeras vi även i Sverige av resthalter på importerade jordbruksprodukter, säger Axel Mie.

– Dessutom finns det i Sverige andra godkända bekämpningsmedel som visat misstänkta neurotoxiska effekter i djurförsök, främst pyretroider, säger Axel.

*Axel Mie forskar om effekten av ekologisk och konventioinell mat på människors hälsa han är placerad på Karolinska Institutet.

Fakta:

Källor:

7-Year Neurodevelopmental Scores and Prenatal Exposure to Chlorpyrifos, a Common Agricultural Pesticide

Prenatal Exposure to Organophosphates, Paraoxonase 1, and Cognitive Development in Childhood

Prenatal Exposure to Organophosphate Pesticides and IQ in 7-Year Old Children


Kontaktinformation