SLU-nyhet

Eko i 7:e ramprogrammet

Publicerad: 21 september 2011

Flera projektutlysningar i sommarens stora utlysning till 7:e ramprogrammet anknyter till ekologisk produktion och konsumtion

Det 7:e ramprogrammet som är EU kommissionens huvudsakliga källa för forskningsfinansiering gjorde en stor utlysning i juli i år (FP7-KBBE-2012-6). Sista ansökningsdag 15 november 2011– information om aktuella utlysningar finns också på Grants Office på SLU

Fyra projektutlysningar har tagit fasta på förslag från TP Organics– en teknologisk plattform på EU-nivå om forskning inom ekologisk produktion och konsumtion:

1 "Improved management practices and alternative treatments to improve animal health in organic farming systems" (KBBE.2012.1.4-04)
2 "Optimised farm animal reproduction systems and/or technologies"  (KBBE.2012.1.3-04)
3 "Plant-growth-promoting bio-effetors (microorganisms and active natural compounds) for alternative plant nutrition strategies in non-leguminous crops"  (KBBE.2012.1.2-03)
4 "Managing semi-natural habitats and on-farm biodiversity to optimise ecological services" (KBBE.2012.1.2-02)

Ytterligare fyra utlysningar anknyter till TP Organics forskningsprogram:

5 "Personalised approaches to food production and distribution"  (KBBE.2012.2.3-04)
6 "A comparative analysis of global versus local food supply systems"  (KBBE.2012.2.5-03)
7 "Short chain delivery of food for urban-peri-urban areas" (KBBE.2012.1.4-06)
8 "Optimising food use for social innovation" (KBBE.2012.2.5-02)

Plattformen TP Organics har samlat ett stort antal intressenter inkluderat forskningsorganisationer från hela Europa för att definiera forskningsprioriteringar inom ekologisk produktion och konsumtion. I december 2008 publicerades plattformens första dokument - a 'Vision for Organic Food and Farming 2025'.

TP Organics har också i en bred process formulerat en forskningsstrategi och konkreta forskningsprioriteringar: 'TP Organics Strategic Research Agenda'. Det är detta program som projektutlysningarna ovan relaterar till.

Plattformens tredje nyckeldokument är en plan för att implementera forskningsprogrammet om ekologisk produktion och konsumtion:'Implementation Action Plan'. Syftet med denna dokumenttrilogi är att de ska medverka till en koordinerad forskning på europeisk nivå som också har hög relevans för såväl lantbruk som samhälle.


Kontaktinformation