SLU-nyhet

Ekogrisar tål inte trängsel

Publicerad: 06 september 2011

Grisar från ekologiska besättningar kan ha svårare än grisar från konventionella besättningar att hantera trängsel som uppstår vid exempelvis slakttransporter. Detta konstaterade Karolina Thorell i sitt examensarbete.

Studien genomfördes som ett självständigt examensarbete vid vid SLU våren 2011. I studien jämfördes hur ekologiskt och konventionellt uppfödda grisar hanterade trängsel. Resultaten tyder på att de ekologiskt uppfödda grisarna har svårare att hantera trängsel, något som troligen beror på att de är vana vid tillgång till större ytor.


Kontaktinformation