SLU-nyhet

Nygammal foderväxt med potential

Publicerad: 21 september 2011

Esparsett är en proteinrik foderväxt som har odlats länge i Europa, men som under senare decennier har ersatts av mer högavkastande grödor. Esparsetten är proteinrik och dess innehåll av tanniner har en positiv effekt på proteinomvandlingen under djurens matsmältning. Det har Martin Lorenz funnit under sitt doktorsarbete vid SLU.

Esparsett (Onobrychis viciifolia) är en gammal foderväxt med bra näringsegenskaper för kor, får och getter. Det är en oftast flerårig leguminos och växtslaget infördes till Europa från Asien under 1700-talet. I Uppsala har denDen har provodlats i Uppsala, men utan framgång hittills har skördarna varit små.

– Tyvärr ersattes esparsett i Europa av olika gräsarter med högre avkastning när mineralgödselmedel började användas på 1960- 0ch 1970-talen, säger Martin Lorenz vid SLU:s Institution för husdjurens utfodring och vård.

... (läs hela artikeln från länken nedan)


Kontaktinformation