SLU-nyhet

Många nyheter i KRAVs djurhållningsregler

Publicerad: 01 september 2011

I juni beslutade KRAVs styrelse om revidering av kapitlen i KRAVs regelverk som berör märkning, allmänna regler, lantbruk, djurhållning, och regler för certifieringsorgan.

Det nya reglerna börjar gälla 1:a januari 2012 och det tryckta regelverket skickas ut till revisorer, rådgivare och KRAV-anslutna under oktober 2011.

Alla KRAV-anslutna ska utbilda sin personal i sparsamt körsätt och ta hänsyn till energieffektivitet vid investeringar. Lantbrukare ska byta till förnybar el och arbeta med att minska förbrukningen av fossila bränslen. Lantbrukare som har en djurhållning med fler än 100 djurenheter eller förbrukar 500 000 kWh energi per år eller mer ska göra en energiplanering.

I revideringen inför 2012 har hela kapitlet om djurregler arbetats om och många av reglerna har förtydligats. Kraven på dokumentation och uppföljning har skärpts och tydliga beskrivningar av hur producenten ska visa att reglerna uppfyllts har lagts till. Antalet kontrollbesök ökar på grund av de stora säsongsvariationerna i djurhållningen.
 
Viktiga förtydliganden i 2012 års regelverk är kraven på strategi för förebyggande hälso- och sjukvård i alla djurbesättningar, samt uppföljning av avvikelser i hälsostatus i samarbete med veterinär.
 
Några av de mest uppmärksammade regeländringarna är att reglerna om 50 % självförsörjning av foder och utfodring av 100 % ekologiskt foder numer gäller både besättningar med idisslare och besättningar med enkelmagade djur. Vidare skärps kravet på utevistelsetid under betesperioden för mjölkkor, lägsta tillåtna diperiod för kalvar sänks från tre dagar till en dag och det maximala antalet värphöns under samma tak specificeras till 18000 höns.

Angående kastrering av smågrisar föredrar KRAV att hangrisar vaccineras (immunokastreras) mot galtlukt som alternativ till kirurgisk kastrering, men om smågrisar kastreras kirurgiskt så ska det ske under bedövning och grisarna ska ges smärtstillande medel. Nytt är också att det specificerats att användning av att könssorterad sperma och urval med hjälp av genomisk selektion tillåts i avelsarbetet.
 
Flera av KRAVs regler inväntar förändringar i EUs lagstiftning för ekologisk produktion, vilket anges för varje specifik regel.


Kontaktinformation