SLU-nyhet

Fullsatt seminarium om ekologiskt jordbruk

Publicerad: 28 september 2011

Ultuna Studentkår var proppfull när Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna höll sitt seminarium. Omkring 140 studenter och anställda vid SLU var samlade för att lyssna och fråga.

Carl-Erik började med att berätta om sina egna erfarenheter av omläggning till ekologisk produktion. Han lade om sin stora mjölkgård i slutet av 90-talet, då var han en av de första stora mjölkgårdarna som lade om. Resultatet blev bättre än han hade förväntat i fråga om skördar och intäkter, samtidigt blev problemen med ogräs mindre än han befarat.

Carl-Erik berörde också frågan om ekologiskt jordbruks möjlighet att mätta jordens växande befolkning. Han hänvisade till den stora internationella utvärderingen International Assessment of Agricultural Science and Technology for Development  (IAASTD) som han tycker visar att ekologiskt lantbruk har en viktig roll att fylla.

Seminariet Ekologiskt jordbruk – fungerar det? var det första av två lunchseminarier om ekologiskt lantbruk under hösten. Nästa seminarium Ekologiskt jordbruk – mer än krav är den 31 oktober på Ultuna i Uppsala och 9 november i Alnarp. Seminarierna i Uppsala filmas och presenteras här på hemsidan under rubriken webb-tv.


Kontaktinformation