SLU-nyhet

Slakteriavfall: gödselmedel eller energiresurs?

Publicerad: 07 september 2011

Forskare från SLU har studerat om det miljömässigt lönar sig mest att utnyttja slakteriavfall som organiskt gödselmedel eller som energiresurs.

Organiska gödselmedel där slakteriavfall ingår är vanliga på ekologiska växtodlingsgårdar (t.ex. produktserien Biofer). I en vetenskaplig artikel som publicerades i tidskriften Resources, Conservation and Recycling i juli har forskare från SLU studerat om det miljömässigt lönar sig mest att utnyttja slakteriavfall som gödselmedel genom att producera Biofer, eller om det är mer miljösmart att använda avfallet som energiresurs genom förbränning och att med fossil energi producera konstgödsel.

Utsläppen av försurande ämnen och växthusgaser var lägre när näringen i slakteriavfallet utnyttjades för produktion av Biofer än om avfallet användes som energiråvara, medan utsläppen av övergödande ämnen och den totala energianvändningen var högre. Resultaten var till stor del beroende på vilka antaganden som gjordes kring vilka produkter som slakteriavfallet ersatte.


Kontaktinformation