SLU-nyhet

Offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel har dålig måluppfyllnad

Publicerad: 12 januari 2012

Den offentliga konsumtionen av ekologiska produkter uppgick enligt uppskattningar till 12 procent 2010, målet var 25 procent. I en färsk rapport visas att konsumtionsmålet har ökat kostnaderna i måltidsverksamheten.

Riksdagen satte 2005 upp målet att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel skulle vara ekologiskt producerade 2010. Jörgensen (2012) undersöker i en ny rapport i vilken utsträckning målet uppnåtts, vilka merkostnader som är kopplade till en ökad offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel och i vilken utsträckning en ökad offentlig konsumtion stimulerar en expansion av svenskt ekologiskt lantbruk.
 
Studien uppskattar att målet uppnåddes till ca hälften (12 procent) vilket ökat de offentliga utgifterna med cirka 160 miljoner kronor. Om målet 25 procent uppnås uppskattas utgifterna öka med ytterligare 200–450 miljoner. Den kraftiga utgiftsökningen beror på att en ökad konsumtion i större utsträckning skulle inbegripa varor med ett högre merpris som t.ex. kött och grönsaker medan det idag framförallt köps produkter med ett relativt lågt merpris som t.ex. mjölk. Utöver det merpris som behöver betalas för ekologiska livsmedel medför offentlig konsumtion av ekologiskt även andra kostnader för t.ex. distribution, upphandling och administration.
 
Studien visar att andra styrmedel riktade mot produktionen snarare än konsumtionen sannolikt har större potential att stimulera en expansion av svenskt ekologiskt lantbruk vilket delvis kan förklaras av en betydande import av ekologiska produkter.


Kontaktinformation