SLU-nyhet

Brist på ekofoder värd 90 miljoner

Publicerad: 31 januari 2012

Det finns 90 miljoner kronor i intäkter att hämta för svenska växtodlare om de lägger om sin produktion för att täcka upp bristen på ekofoder. Det visas i en ny studie beställd av Ekologiska Lantbrukarna

Ekonomisk möjlighet för svenska lantbrukare
Resultaten från Ekologiska Lantbrukarnas studie ”Regional balans för ekologiskt foder” visar att det ekonomiskt sett är ett slöseri att importera fodermedel som skulle kunna produceras i Sverige med god lönsamhet. Lantbruksekonomen Lars Jonasson visar i sina beräkningar att lönsamheten för ekologiska fodermedel, sett gröda för gröda, är i snitt 1 600 kr högre per hektar än motsvarande konventionell gröda. Foderbristen i Sverige motsvarar 55 000 hektar spannmål och proteingrödor som skulle kunna ge 90 miljoner kronor i ökad intäkt till svenskt jordbruk.

– Här finns en stor potential för svenska lantbrukare. Vi kan produktionen och det finns en större efterfrågan än tillgång, säger Ekologiska Lantbrukarnas verksamhetsledare Maria Dirke.

Spannmålsbristen störst i södra och norra Sverige
I Ekologiska Lantbrukarnas studie har foderläget i Sverige kartlagts för att identifiera var behovet respektive produktionen är som störst av proteinfodergrödor och spannmål. Bristen på ekologisk spannmål är som störst i södra Sverige och mellersta Norrland, medan ett visst överskott finns i Uppsala län och Västra Götaland. Sett till landet som helhet behövs ca 25 000 hektar spannmål för att täcka bristen. Vad gäller proteinfodergrödor råder stor brist i hela Sverige.

Potential i proteinrika vallar
I rapporten finns även beräkningar som stärker vallens roll som proteingröda i svenskt lantbruk. Med en 25 procentig ökning av råprotein per kilo torrsubstans i vallen, från 120 gram till 150 gram, skulle man teoretiskt sett skulle kunna täcka hela underskottet av proteinfoder.

Studien är en del av samarbetet för närproducerat foder som drivs av Ekologiska Lantbrukarna, LRF och Svensk Mjölk. 

Fakta:

Läs hela studien

Maria Dirke, Verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna 0709 99 91 60

Lars Jonasson, Lantbruksekonom 070 2157015


Kontaktinformation