SLU-nyhet

Mer kol i ekologiska jordar

Publicerad: 25 januari 2012

Ekologiska jordar innehåller generellt sett mer kol än jordar som odlas konventionellt. Detta visas i en meta-analys genomförd av organisationen RTOACC. Arbetet har gjorts som en del i att försöka beräkna potentialen att mildra klimatförändringen genom att lagra in kol i ekologiskt odlade jordar.

Arbetet fortsätter med att försöka bättre förstå hur aspekter såsom växtföljd, jordtyp, mängd och typ av gödsel påverkar inlagringen. Rapporten som ges ut av FN-organet Food and Agriculture Organisation (FAO) diskuterar också hur handelssystem för utsläpp av växthusgaser för ekologiska jordbrukssystem kan utformas och diskuterar utmaningar med att utvärdera ekologiska produkter med livscykelanalys. 

RTOACC, The Round Table on Organic Agriculture and Climate Change, har som målsättning att öka kunskapen och kvantifiera det ekologiska jordbrukets möjligheter att anpassa sig till samt minska klimatförändringarna.
 


Kontaktinformation