SLU-nyhet

Ny definition av hälsa

Publicerad: 11 januari 2012

Världshälsoorganisationen WHO:s gamla definition av mänsklig hälsa håller inte måttet menar Machteld Huber i en artikel i Brittish Medical Journal. Hon dyker upp i Stockholm den 29 februari och diskuterar hälsobegreppet på ett seminarium om ekologisk mat, kvalitet och hälsa.

Machteld Huber och hennes kollegor på holländska Louis Bolkinstitutet föreslår i en huvudartikel i British Medical Journal en ny definition av mänsklig hälsa. Den 60 år gamla WHO-definitionen ser hälsa som ett tillstånd av ”fullständigt fysisk, mentalt och socialt välmående”. Författarna menar att denna definition lämnar de flesta av oss o-friska under största delen av tiden.

Artikelförfattarna föreslår att man istället ska fokusera på människans anpassningsförmåga och självreglering inför sociala, fysiska och känslomässiga utmaningar.

De drar även paralleller mellan sin syn på hälsa, och hur miljöforskare beskriver jordens hälsa som ett komplext systems förmåga att upprätthålla en stabil miljö.


Kontaktinformation