SLU-nyhet

Internationellt möte om ekoäggproduktion

Publicerad: 22 oktober 2012

Epok deltog vid ett internationellt möte för ekologiska äggproducenter och rådgivare i Växjö den 18-19 oktober.

Danska, holländska och svenska lantbrukare och rådgivare träffades i Växjö för ett tvådagarsmöte kring olika aktuella frågor inom ekologisk äggproduktion. På agendan fanns viktiga frågor som möjligheterna att använda musselmjöl som proteinfoder till ekologiskt fjäderfä, samt hur det ekologiska regelverket från EU-kommissionens arbetsgrupp kommer att utvecklas.

Mötet arrangerades av Åsa Odelros och Föreningen för Ekologisk fjäderfäproduktion, från EPOK deltog Stefan Gunnarsson. Det är femte gången som nätverket för nordeuropeiska rådgivare och lantbrukare träffades för att utbyta idéer och erfarenheter om ekologiskt fjäderfä.


Kontaktinformation