SLU-nyhet

Ekologisk produktion av kött och biologisk mångfald

Publicerad: 05 oktober 2012

Den 22 augusti anordnade Ekologiskt forum en temadag om ekologisk köttproduktion och biologisk mångfald i Tegneby på Orust i Bohuslän.

Temadagen arrangerades i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och LRF: s lokalavdelning. Syftet var att ge kunskaper om hur samverkan med andra lantbrukare, konsumenter och samhället kan skapa mervärden och underlätta för lantbrukare att nå goda resultat beträffande produktion och kvalitet.


Kontaktinformation