SLU-nyhet

Larvigt foder till höns och gris?

Publicerad: 24 oktober 2012

Kan protein från insektslarver kan ersätta soja- och fiskmjöl i fjäderfä- och grisfoder? Det testas nu av ABN, marknadsledare på fjäderfä- och grisfoder i Storbritannien, i samarbete med forskare på Fera (Food and Environment Research Agency). Både entomologer, biokemister och foderexperter är involverade.

Insektslarverna i projektet kommer att odlas på ett substrat av organiskt avfall. Avfallet reduceras med 50 procent och kan sedan användas som gödningsmedel. 

Projektets mål är att inom tre års tid ha en fullt fungerande pilotanläggning. De processade insektslarverna kommer till en början att testas i foder till fjäderfän.

Men även om försöket blir lyckat är det långt ifrån säkert att fodret kommer att bli godkänt för ekologisk produktion. Användning av kretsloppsprodukter av icke-ekologiskt ursprung – som i det här fallet skulle användas för att föda upp larverna – är av flera skäl kontroversiellt i regelverksarbetet.


Kontaktinformation