SLU-nyhet

Klimatfördel ekologiskt nötkött när kolinlagring i gräsmarker inkluderas

Publicerad: 24 oktober 2012

En brittisk studie visar att utsläppen av växthusgaser från foderodling, gödselhantering och matsmältning (metan) i brittisk ekologisk nötköttsuppfödning kan kompenseras nästan helt av den kolinlagring som sker i gräsmarkerna.

Kolinlagringen är dock inte uppmätt utan baserad på antagande från tidigare studier. Sådana antaganden är högst osäkra. Speciellt menar ledande markexperter att sådan hög inlagring bara kan fortgå under en begränsad tid och bara om den ursprungliga mullhaltsnivån är låg.


Kontaktinformation