SLU-nyhet

Mer bladlöss och svartpricksjuka i konventionell veteodling

Publicerad: 24 oktober 2012

I en fransk studie av 200 fält hittade man mer svartpricksjuka och fler bladlöss i de konventionella fälten. Resultaten visade också att ekologiska fält minskade angreppen av svartpricksjuka och mängden bladlöss även i angränsande konventionella fält.

En ny studie från Frankrike har undersökt hur ekologisk och konventionell odling av vete påverkar bladlöss, ogräs och fyra olika bladsjukdomar (gulrost, brunrost, svartpricksjuka, gräsmjöldagg).

Arealen ekologisk odling ökar i många länder, därför ville forskarna undersöka hur detta påverkar mängden ”skadegörare” (i bred mening). De ville undersöka hur en ökning av ekologiskt odlad areal i landskapet kan komma att påverka spridningen av skadegörare mellan fält. Sammanlagt över 200 fält studerades under två års tid.

Ekologiska fält minskar skadegörare även på angränsande fält
Resultaten visade att det i medel fanns mer svartpricksjuka och högre bladlusdensitet i konventionella fält medan ekologiska fält hade högre mängd ogräs. Mängden svartpricksjuka och bladlöss påverkades också av intilliggande fält: om intilliggande fält sköttes ekologiskt minskade mängden bladlöss både i andra ekologiska och i konventionella fält, medan svartpricksjuka bara minskade i konventionella fält.


Kontaktinformation