SLU-nyhet

Mycket om eko på internationell LCA-konferens

Publicerad: 24 oktober 2012

Den internationella konferensen på temat livscykelanalys (LCA) och mat hölls i St Malo, Frankrike den 1-4 oktober. Många av presentationerna innehöll studier kring ekologisk produktion, både fallstudier och metodutveckling.

Bland annat redovisades en beräkning av vattenanvändningen i ekologisk produktion av jordgubbar i Bulgarien, den jämfördes med produktion av konventionella jordgubbar på samma plats (Alessandro m fl). Vattenanvändningen var större i ekologisk produktion per kg jordgubbar på grund av lägre skörd.

Cecilia Sundberg från SLU berättade om system för att göra ekologiska gårdar självförsörjande på energi (Sundberg et al).

En ny modell för att beräkna lustgas från organiska gödselmedel redovisades också (Meier m fl). Det framkom att de faktorer från IPCC som används vanligtvis för att beräkna utsläppen av lustgas riskerar att överskatta utsläppen från organiska gödselmedel.

En intressant studie från Schweiz visade att växthusgasutsläppen från schweizisk mjölkproduktion kan minska med totalt 20 procent genom åtgärder såsom förbättrad gödselhantering, ökat antal laktationsperioder, utökat bete och användning av flerfunktionskor (Schader m fl).


Kontaktinformation