SLU-nyhet

Rödklöver kan ge nyttigare mjölk

Publicerad: 05 oktober 2012

Genom att ha rödklöver i ensilaget och genom att skörda vallfodret tidigt på säsongen kan man öka mjölkens innehåll av fytoöstrogener. Det är vad Annika Höjer vid Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU kom fram till i sitt doktorsarbete.

Den 28 september disputerade Annika Höjer, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU med avhandlingen ”Phytoestrogens and fatty acids in forage and bovine milk”. Arbetet var en del av Core Organic-projektet ”PhytoMilk”.

Annika fann att det finns stora möjligheter att öka mjölkens innehåll av fytoöstrogener genom att ha rödklöver i ensilaget och genom att skörda vallfodret tidigt på säsongen. Även fettsyresammansättningen i mjölken påverkades, men skillnaderna var mindre. Sammansättningen av både fytoöstrogener och fettsyror i mjölk kan påverka människors hälsa. 


Kontaktinformation