SLU-nyhet

Ekologiskt och betesbaserat kött med etisk kvalitet

Publicerad: 20 november 2012

Ett mört och smakfullt kött som också har en etiskt kvalitet. Det är vad forskare från danska Århus universitet fokuserar på i ett nytt forskningsprojekt där målet är att förbättra kvaliteten på ekologiskt kött från gris och andra djurslag. Forskarna tycker att konsumenterna behöver uppmärksamma de mervärden som ingår för att förstå varför ekologiskt kött är dyrare.

Bland annat dokumenterar forskarna i projektet hur mycket mat i form av växtmaterial, rötter, daggmaskar och andra jordlevande organismer, som grisar kan hitta när de har tillgång till bete.

Kan bete vara en kvalitetsaspekt för fläsk?
Att grisarna har tillgång till utevistelse på bete och aktivt kan söka föda kan vara en kvalitetsaspekt som höjer mervärdet på köttet. Projektet studerar också om det blir minskade foderkostnader och minskad miljöpåverkan eftersom grisarna får mindre kväve från fodertillskott och mer kväve från den mat de äter på betet.

I projektet ingår 72 grisar uppdelade i 18 fållor. Forskarna använder tvåraskorsningar inklusive den gamla rasen Tamworth som ingår för att den är känd för att vara motiverad att beta.

Mindre foder ska stimulera födosök
Några grisar utfodras enligt normen och är kontrollgrupper. Forskarna testar också två olika utfodringsstrategier där grisarna utfodras mycket restriktivt. I början får grisarna 80 procent av normen och senare ner till 60 procent av normen. Det blir en stor minskning i tilldelad ranson och hälften av grisarna som får restriktiv utfodring får inte heller extra mineraler och vitaminer. Bortsett från att de kan äta vad de hittar på betet.

Forskarna ska också utvärdera hur födosök och ras påverkar köttkvalitet samt grisarnas robusthet och produktivitet.


Kontaktinformation