SLU-nyhet

Fler inseminationer hos eko-kor

Publicerad: 21 november 2012

Ekologiska kor insemineras fler gånger än konventionellla. Det visar Hanna Lomander från SLU i sin avhandling om faktorer som påverkar mjölkkons fruktsamhet. Idag tar det längre tid för en mjölkko att bli dräktig efter kalvning än det gjorde för 20 år sedan.

Det har diskuterats att KRAV-foderstaterna kan leda till kor i mer negativ energibalans jämfört med konventionella foderstater, vilket i sin tur ger dålig fruktsamhet. Därför har Hanna Lomander jämfört antalet inseminationer på KRAV-gårdar och på konventionella gårdar. Hon fann att kor i KRAV-anslutna besättningar får 9 procent fler inseminationer per serie än kor i konventionella besättningar samt har lägre odds för att bli dräktiga på första inseminationen.

Av det totala antalet kor om 63 561 som ingick i studien så var 2 564 kor i KRAV-besättningar, 55 367 i konventionella och 1 044 kor i besättningar som var under omställning från konventionellt till KRAV. Urvalet baserades på besättningar som hade mer än 60 kalvande kor år 2010.

– Jag har använt antalet inseminationer per ko som ett fruktsamhetsmått. Detta skall tolkas med försiktighet eftersom det är antalet inseminationer som en ko får oavsett om hon blir dräktig, slaktas eller förblir i besättningen utan att vara dräktig, säger Hanna Lomander.

– En ko med många inseminationer behöver alltså nödvändigtvis inte ha sämre fruktsamhet än en ko med få. Det är inte helt omöjligt att till exempel KRAV-besättningar generellt låter sina kor få fler chanser till dräktighet jämfört med konventionella besättningar, säger Hanna.

– Vad gäller oddsen för dräktighet på första insemination så är det ett säkrare mått över kons fruktsamhet och där har KRAV-korna lägre odds för dräktighet på första inseminationen, alltså sämre jämfört med konventionella besättningar, säger Hanna.

Att ge nykalvade kor ett energirikt tillskottsfoder som glycerol, för att minska belastningen på kroppsreserverna när de plötsligt ska producera stora mängder mjölk, är dock inte lösningen på problemet. Läs tidigare nyhet om detta >>

Andra studier av fertilitet hos svenska kor i ekologiska besättningar har dock visat varierande resultat, vad det beror på är svårt att förklara.


Kontaktinformation