SLU-nyhet

Lokala initiativ för direktförsäljning av grönsaker

Publicerad: 08 november 2012

I samband med ELMIA-ODLA, yrkesmässan för potatis och frilandsodling, den 17 till 18 oktober, anordnade Jordbruksverket ett seminarium med Phil Sumption. Han arbetar med forskning och utveckling på Garden Organic, en oberoende engelsk organisation som under 50 års tid har arbetat med frågor som berör ekologisk odling.

I sitt föredrag Local direct marketing- beyond the vegetable box presenterade Phil en överblick över hur den ekologiska marknaden i England ser ut idag och hur den förändrats sen 1980-talet.

Marknaden domineras av få stora aktörer
Den engelska livsmedelsmarknaden domineras av ett fåtal stora aktörer som gör det svårt för små och medelstora odlare att få avsättning för sina produkter. Samtidigt har försäljningen av ekologiska livsmedel minskat i England under de senaste åren vilket antas bero på hushållens försämrade ekonomi.

Lådprenumeration en viktig kanal
Under 1980-talet, och till viss del fortfarande, var prenumeration på grönsakslådor en viktig försäljningskanal för många lokala ekologiska odlare. Odlaren ansvarar för beställningarna, paketering och distribution av grönsakslådorna vilket i många fall kan vara tidskrävande och ställer krav på en effektiv organisation för att vara lönsamt.

Flexibla och lokala alternativ på uppgång
Enligt Phil finns det idag utrymme för flexibla och lokala försäljningsalternativ som är mer anpassade till kundernas efterfrågan. Mycket handlar om att matcha lokal efterfrågan med lokala odlare. I England finns t ex ett ökande intresse för CSA, community supported agriculture, som kan beskrivas som ett lokalt nära samarbete mellan odlare och konsument. Konsumenterna ingår i ett kooperativ och kan vara involverade i både produktion och distribution av livsmedlen.

I vissa CSA-samarbeten tecknar sig konsumenterna för en viss mängd grönsaker till ett bestämt pris tidigt på säsongen vilket underlättar planeringen för odlaren. Denna form av livsmedelsdistribution kan även vara värdefull som samhällsservice t ex genom att öka tillgången av bra livsmedel i socialt utsatta områden.

Studentkooperativ fixar billig bra mat i samarbete med grönsaksodlare
Phil lyfte fram ett flertal exempel på hur CSA-samarbeten ser ut i England. Som exempel nämndes ett initiativ av några studenter som önskade bättre och mer prisvärda grönsaker och därför kontaktade en lokal ekologisk grönsaksodlare för ett samarbete där studenterna packade grönsakslådor som de därefter distribuerade till medlemmar i sitt studentkooperativ.

Kooperativet växte snabbt och fördelarna med arrangemanget var stora både för odlaren och också studenterna. Odlaren kunde koncentrera sig mer på sin odling av grönsaker samtidigt som studenterna fick tillgång till lokalodlade ekologiska grönsaker till ett bra pris.

Det finns även exempel på mobila lösningar för distribuering av t ex veganprodukter genom att medlemmar i ett kooperativ gick samman och införskaffade en försäljningsbuss för att köpa in produkter hos lokala producenter och därefter leverera på förbestämda platser och tider.


Kontaktinformation