SLU-nyhet

Mindre mängd mögelgift i ekologisk havre

Publicerad: 30 november 2012

Lantmännen och Varaslättens Lagerhus undersöker sin spannmålsråvara noggrant. De konstaterar att ekologisk havre generellt har hälften så hög halt av mögelgiftet deoxynivalenol (DON) som konventionellt odlad.

I en artikel på www.ekoweb.nu berättar Göran Karlsson vid Lantmännen att ett stort antal analyser från många områden i Sverige och även Finland visar dramatiskt lägre halter av DON i havren. 

DON en viktig forskningsfråga
Göran Karlsson anser också att forskning om DON kan vara en av de viktigaste frågorna framöver eftersom man också hittat DON på vårvete och korn i år.


Kontaktinformation