SLU-nyhet

Push-pull i stället för kemisk bekämpning

Publicerad: 20 november 2012

Den 13 november uppmärksammade Vetandets värld i Sveriges radio biologisk bekämpning i form av push-pull odling. EPOK:s expert Ulf Nilsson berättar här lite mer om metoden.

Push-pull är en växtskyddstrategi mot skadeinsekter som först beskrevs 1987. Tanken är att utnyttja växternas kemiska egenskaper för att skydda den odlade grödan mot skadeinsekter. Insekter uppfattar världen till stor del utifrån kemisk information. De använder doftmolekyler från växter för att hitta fram till rätt värdväxt.

Förvirrande och lockande dofter
I push-pull system odlas grödan, till exempel majs, ihop med andra växter vars kemiska signaler förvirrar skadeinsekterna så att de inte hittar fram till majsplantan. Tanken är att samodla en växt ihop med grödan som är repellerande så att insekterna inte vill flyga in i grödan (detta är push-växten). I ytterkanterna av fälten odlas växter som däremot är attraktiva och drar till sig insekterna (detta är pull-växten).

Växter som lurar skadegörarna att lägga ägg
En effektiv pull-växt, är inte bara attraktiv, utan kan också stimulera insekterna att lägga ägg trots att larverna inte kan utvecklas på växten utan dör innan de blir fullbildade. Det mest välstuderade och praktiskt använda push-pull systemet används i Östafrika (framförallt Kenya) för att skydda majsen mot en fjäril vars larver gör stor skada på majsplantan.


Kontaktinformation