SLU-nyhet

Remiss – Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk

Publicerad: 19 november 2012

VÄLKOMNA att komma in med REMISSVAR på ”Forskningsagenda om ekologiskt lantbruk 2013" senast den 4 december

Forskningsagenda 2013 - remissversionEPOK har under 2012 utvecklat denna agenda i en process där aktörer i hela livsmedelskedjan varit delaktiga. Det primära syftet har varit att få en bred bild av kunskapsbehoven hos användare av forskningsresultat som underlag för forsknings- och utvecklingssatsningar. Forskning som syftar till en utveckling mot en mer konkurrenskraftig och hållbar ekologisk produktion och livsmedelskedja.

Vi har också tagit emot synpunkter från forskare och haft en dialog med forskningsfinansiärer.

EPOK sänder ut och publicerar en remissversion av agendan och behöver få in synpunkter senast tisdagen den 4 december (kl 24:00).

Skicka remissvaren till Maria Wivstad


Kontaktinformation