SLU-nyhet

Örter och baljväxter i fodret ger bättre fett i mjölken

Publicerad: 05 december 2012

En färsk norsk avhandling visar att grovfoder med örter och baljväxter ger en gynnsammare fettsyrasammansättning. Kortvariga vallar gav dock lägre innehåll av vitamin E i mjölken.

Steffen Adler vid Bioforsk i Norge disputerade den 9:e november med avhandlingen ”Fettsyresammensetning og innhold av fettløselige vitaminer i økologisk produsert kumelk: Effekter av botanisk sammensetning i grovfôr fra kortvarig eller langvarig eng (Fatty acid composition and fat-soluble vitamin concentrations in organically produced bovine milk: Effects of botanical composition in forages from short-term or long-term grasslands). Arbetet var ännu en avhandling inom Core Organic projektet PhytoMilk.

Det är önskvärt att öka andelen fleromättade fettsyror i mjölken med tanke på människors hälsa. Samtidigt som halten av omättat fett ökar så ökar även risken för oxidation av fettet, mjölken härsknar. Därmed vill man även ha ett högre innehåll av fettlösliga vitaminer i mjölken vilka fungerar som antioxidanter.

Jämförde kortvarig med långvarig vall
Grovfodrets sammansättning och andelen kraftfoder påverkar mjölkens fettsyrasammansättning. Därför jämfördes mjölk från kor som ätit ensilage från kortvarig vall (förnyades var fjärde år eller oftare) med ensilage från långvarig vall. Adler fann då små förändringar i fettsyresammansättning med något högre andel omättat fett, samtidigt som det var lägre innehåll av vitamin E, i mjölk från de kortvariga vallarna.

Ekologiska gårdar hade bättre fettsyrasammansättning i mjölken
En större skillnad i fettsyreinnehåll hittades när ekologiska gårdar jämfördes med konventionella. De ekologiska vallarna innehöll mer klöver och örter än de konventionella och gav därmed en bättre fettsyresammansättning i mjölken. Dock fann man inte någon skillnad i vitamininnehåll.


Kontaktinformation