SLU-nyhet

Mer biologisk mångfald på ekologiska gårdar

Publicerad: 04 december 2012

Vid ett seminarium den 4 december presenterade Camilla Winqvist resultat från en kunskapssammanställning av forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Syntesen kommer att publiceras inom kort.

Camilla inledde med att svara Ja! på frågan om det är mer biologisk mångfald på ekologiska gårdar. Därefter komplicerade hon bilden ganska ordentligt. Till exempel finns det konventionella gårdar som har mer biologisk mångfald än ekologiska i samma studie.

Det som gynnar biologisk mångfald är småskaliga landskap, stor mångfald, varierad växtföljd, glesare gröda och minskad bekämpning. Mekanisk bekämpning kan vara lika negativ som kemisk bekämpning för växter och djur som lever på åkern.

Insektspollinerade, ettåriga och lite ovanligare arter av växter är de som gynnas mest av ekologiskt lantbruk.


Kontaktinformation