SLU-nyhet

"Ekologisk" foderstat ger lika mycket mjölk

Publicerad: 19 december 2012

En ”ekologisk” foderstat med upp till 70 procent grovfoder ger lika mycket mjölk som en foderstat med 50 procent grovfoder, dessutom blir det bättre lönsamhet. Detta har Mikaela Patel visat i sin avhandling som hon presenterade vid sin disputation den 12 december.

Under två år följde Mikaela totalt 92 mjölkkor. De första tre månaderna var andelen grovfoder konstant. Sedan ökades den successivt över laktationen upp till maximalt 50, 70 eller 90 procent torrsubstans i den senare delen av laktationen.

– I dag är mjölkens avräkningspris lågt samtidigt som kraftfoderpriserna är höga, vilket leder till dålig lönsamhet för producenterna och att då ge höga nivåer av kraftfoder kan vara oekonomiskt, säger Mikaela.

Hon fann också positiva effekter på mjölkens fettsyrasammansättning med ökad andel ensilage i foderstaten. Men när korna fick upp till 90 procent grovfoder minskade mjölkavkastningen.

– Om ensilaget har ett högt näringsinnehåll, vilket vi idag har goda möjligheter till, så är inte höga nivåer av kraftfoder i foderstaten nödvändigt, säger Mikaela.

– Grovfodret är mycket bättre i dag än för 30-40 år sedan och även om korna producerar mycket mer mjölk så kan de klara av det med stora andelar grovfoder av hög kvalitet i foderstaten. Korna är gjorda för äta gräs, så att äta mer grovfoder förbättrar även deras välfärd, säger Mikaela.


Kontaktinformation