SLU-nyhet

EPOK prioriterar växtskyddsfrågor

Publicerad: 19 december 2012

Ulf Nilsson har undersökt kunskapsbehovet inom ekologiskt växtskydd. Resultatet från enkäten och de två djupintervjuerna presenteras i form av ett faktablad.

Enkäten fokuserade på aktuella och framtida forskningsfrågor inom ekologiskt växtskydd samt hur kommunikationen mellan forskare, rådgivare och lantbrukare kan stärkas.

Många goda förslag vaskades fram från enkät och intervjuer. Läs mer i faktabladet.


Kontaktinformation