SLU-nyhet

Viktigt att räkna med alternativ markanvändning hävdar engelska forskare

Publicerad: 22 februari 2012

Ekologisk, konventionell och integrerad produktion har jämförts vad gäller energibalanser, växthusgasutsläpp och biologisk mångfald i en studie från Storbritannien

Den integrerade produktionen, som inte använde konstgödsel men bekämpningsmedel, föll bäst ut i jämförelsen i alla hänseenden, speciellt om växtnäring cirkulerades från samhället. I jämförelsen hölls odlingsarean och mängden producerad mat konstant, medans olika typer av bioenergi odlades på mark som blev över när maten var producerad. 

Fakta:

Referens:
Tuomisto H L, Hodge I D, Riordan P and Macdonald D W (2012). Comparing energy balances, greenhouse gas balances and biodiversity impacts of contrasting farming systems with alternative land uses, Agricultural Systems 108 (2012) 42–49


Kontaktinformation