SLU-nyhet

Växter som gynnar pollinatörer

Publicerad: 21 februari 2012

I ett nyskrivet faktablad från Jordbruksverket finns information om växter som kan sås, planteras, sparas eller gynnas för att främja honungsbin och vilda pollinerare.

Pollinering är särskilt viktig och kan höja skörden vid frö- och oljeväxtodling samt frukt- och bärodling.  Thorsten Rahbek Pedersen har författat.


Kontaktinformation