SLU-nyhet

Kolinlagring i jordbruksmark för att motverka klimatförändringen – sant och falskt

Publicerad: 22 februari 2012

Brittiska forskare varnar för en övertro på kolinlagring som medel för att motverka klimatförändringen, vilket kan dra uppmärksamhet från viktiga åtgärder såsom att förhindra avskogning och öka kväveeffektiviteten för att minska utsläppen av lustgas.

Författarna skriver att genom att omvandla åkermark med ettåriga grödor till skog, gräsmark eller perenna grödor så sker visserligen en överföring av atmosfärsikt kol till markkol, men det är viktigt att även beakta indirekta effekter såsom att ny jordbruksmarks bryts på andra platser på jorden till följd av att produktionen minskar inom ett område.

Fakta:

Referens:
Powlson D S, Whitmore A P and Goulding K W T (2011). Soil carbon sequestration to mitigate climate change: a critical re-examination to identify the true and the false, European Journal of Soil Science, 62, 42–55


Kontaktinformation