SLU-nyhet

Scenarier för ekomatmarknaden i Europa

Publicerad: 06 februari 2012

Marknaden för ekologiska produkter i Europa är inte känslig för konjunkturcykel eller matpriser enligt en färskt scenarioanalys från Italien.

Zanoli et al (2012) har undersökt alternativa scenarier för hur den europeiska marknaden för ekologiska produkter kan komma att utvecklas de närmaste åren. Experter och branschfolk deltog i processen att ta fram scenarierna.

Författarna menar att den framtida utvecklingen av den ekologiska produktionen bland annat beror på hur konsumenters uppfattning av mat förändras och hur politiken utformas. Däremot är den inte beroende av konjunkturcykeln och inte heller av matpriserna. De är naturligtvis centrala men snarare än att påverka utvecklingen följer de av förutsättningar i respektive scenario.

Dessutom pekar man på den centrala roll som teknologiska skiften kan spela för utvecklingen.
 


Kontaktinformation