SLU-nyhet

Varumärkens samspel med ekomärkning

Publicerad: 06 februari 2012

Ekologisk märkning påverkar den upplevda kvaliteten hos en vara. Men hur den påverkas beror på varumärket som ekomärkningen samspelar med. Detta visas i en färsk studie från Frankrike.

Larceneux et al (2011) menar att hur effektiv en viss märkning är beror av kontexten och de undersöker i vilken utsträckning ekologisk märkning som en signal på kvalitet kompletterar eller konkurrerar med varumärken.

Studien visar att konsumenter uppfattar ekologiskt märkta produkter som av generellt högre kvalitet, att de är mer miljövänliga och att de smakar bättre. Resultaten visar att interaktionen mellan ekologisk märkning och andra varumärken är betydande och de senare kan både förstärka och försvaga i vilken utsträckning konsumenter uppfattar ekologisk märkning som en kvalitetssignal.

Studien genomfördes i Frankrike men författarna menar att deras resultat mer generellt visar på vikten av att ta hänsyn till kontexten när man utvärdera hur effektiv ekologisk märkning är. Dessa slutsatser har betydelse för såväl enskilda företag i deras marknadsföringsstrategier som för beslutsfattare som vill stimulera ökad konsumtion av ekologiska livsmedel.
 


Kontaktinformation