SLU-nyhet

Förening för europeiskt trädjordbruk

Publicerad: 07 mars 2012

Agroforestry, eller trädjordbruk, innebär odlingssystem där träd och buskar kombineras med jordbruksgrödor eller bete.

Exempel på agroforestry finns idag främst i tropikerna, men intresset ökar för sådana odlingsformeräven i Europa. Särskilt i Frankrike diskuteras och framhävs nu de fördelar som kan finnas med sådana odlingssystem.

Vid ett möte nyligen bildades EuropeanAgroforestry Federation (EURAFF) som bland annat har till uppgift att bevaka att träden beaktas i den kommande reformeringen av CAP. 


Kontaktinformation