SLU-nyhet

Ekologisk produktion i världen: marknaden växer, arealen är stabil

Publicerad: 20 mars 2012

Världsmarknaden för ekologisk mat beräknades till 400 miljarder kronor och den växte med cirka åtta procent under 2010. Den ekologiskt odlade arealen i världen omfattar trettiosju miljoner hektar.

Siffrorna kommer från den 12:e utgåvan av "The World of Organic Agriculture" och baseras på data från 2010. Det är en omfattande uppslagsbok med jordbruksstatistik från 160 länder. Organisationerna som ger ut statistiken är Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) och International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).

Europa ökade mest
Den största ökningen av ekologisk areal var i Europa som ökade med 0,8 miljoner och nu har en total areal på 10 miljoner hektar (+ 9 procent jämfört med 2009). En tredjedel av den globala ekologiska jordbruksmarken finns i Oceanien (33 %), följt av Europa (27 %) och Latinamerika (32 %). De länder med störst andel ekologisk jordbruksmark är Falklandsöarna (36 %), följt av Lichtenstein (27 %) och Österrike (20 %).

Flest ekologiska jordbrukare i utvecklingsländer
I hela världen finns det 1,6 miljoner ekologiska lantbrukare och cirka 80 procent av dessa finns i utvecklingsländerna. Liksom tidigare år är länderna med flest producenter Indien, Uganda, Mexico och Etiopien. Den ekologiska marknaden växer över hela världen.

Marknaden ökar stadigt
Marknadsundersökningsföretaget Organic Monitor beräknade världsmarknaden för ekologiska produkter 2010 till 59,1 Miljarder US dollar (cirka 400 miljarder kronor). Jämfört med 2009 ökade marknaden med cirka åtta procent i Europa och USA. Den ledande marknaden är USA med 180 miljarder kronor. I Europa, där 175 miljarder kronor spenderades, leder Tyskland med 53 miljarder följt av Frankrike (30 miljarder) och Storbritannien (18 miljarder). De länder som spenderade mest pengar per person var Schweiz och Danmark med mer än 1 250 kronor per person och år .

Fakta:

Mer statistik finns på Organic World som sköts av FiBL


Kontaktinformation