SLU-nyhet

Spännande teman på brittisk konferens

Publicerad: 07 mars 2012

I januari anordnade brittiska Organic Research Centre en konferens riktad mot producenter. Programmet innehöll en hel del som är intressant också för en publik utanför Storbritannien.

Vad sägs till exempel om teman såsom ”agroforestry” (trädjordbruk) för tempererade klimat, användning av ”biosolids” (slamprodukter, urin m.m.) i ekologisk produktion och principer eller pragmatism i utvecklingen av djurregler?


Kontaktinformation