SLU-nyhet

Forskningspengar från EU – aktuella och kommande

Publicerad: 20 mars 2012

I sommar öppnar de sista EU-utlysningarna i 7:e ramprogrammet (FP7). Nästa EU program som heter Horizon 2020 öppnar troligen för ansökningar 2013, läs om TP Organics synpunkter på utkastet till programmet.

I sommar öppnar de sista EU-utlysningarna för ansökningar i det 7:e ramprogrammet för forskning och utveckling (FP7). Utlysningarna stänger i de flesta fall i slutet av december. Information om FP7 hittar du på www.vinnova.se. Aktuella utlysningar hittar du på http://cordis.europa.eu/home_en.html 

Horizon 2020
Nästa ramprogram, Horizon 2020, öppnar troligen för ansökningar 2013. Det innebär ett glapp mellan programmen på 0,5 – 1 år. TP Organics, en plattform för forskning inom ekologiskt lantbruk och konsumtion, har synat 1:a utkastet av ”Horizon 2020 (2014-2020)” som är EU’s kommande ramprogram som innefattar tre tidigare program: ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, ramprogrammet för konkurrens och innovation (CIP) samt Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT).

Större budget
Horizon 2020 har en större budget, 46 procent mer än FP7, och prioriterar excellent forskning, industriellt ledarskap samt sociala utmaningar. Prioriterade områden i Horizon 2020 som är intressant för ekologiskt lantbruk är: livsmedelsförsörjning, hållbart lantbruk, havs- och kustnära forskning samt resursekonomi. TP Organics kommenterar dock att det i utkastet är oklart om och hur ekologisk forskning samt den ekologiska sektorn ingår.

Fakta:

Presentationerna från TPOrganics workshop ”Organic food and farming in the post 2013 EU Research programme" vid BioFach 2012 kan läsas på hemsidan www.tporganics.eu


Kontaktinformation