SLU-nyhet

Ekobrev med fokus på närodlat protein

Publicerad: 21 mars 2012

Ekobrevet från Jordbruksverket tar ett ordentligt grepp om odling av proteinfoder och presenterar 11 notiser med vidare information.

Rubrikerna i Ekobrevet är:

 • LRF jobbar för närodlat protein
 • Samodla gärna trindsäd och spannmål till eget foder
 • Ogräsreglering i trindsäd till mogen skörd
 • Ärter som närodlat protein
 • Åkerböna som närodlat protein
 • Lupiner som närodlat protein
 • Proteinkvalitet vid utfodring till idisslare
 • Protein från vallfoder
 • Proteininnehåll i närproducerat kraftfoder
 • Hur stort är behovet?
 • Åkerböna är ekonomiskt konkurrenskraftig i foderstaten!

Kontaktinformation