SLU-nyhet

Pengar till 50 nya matlandsprojekt

Publicerad: 21 mars 2012

Jordbruksverket har beviljat pengar till 50 nya projekt som ska dra sitt strå till stacken för att göra Sverige till ett bättre matland. Att höja innovationsgraden inom livsmedelskedjan, stärka den svenska primärproduktionen och utveckla den offentliga måltiden är tre prioriterade områden för projektpengarna.

– Matlandspengarna är populära och vi är jätteglada över att det finns ett stort engagemang i frågan att göra Sverige till ett bättre matland. Precis som förra året är det många som har sökt. Vi har fått in 150 ansökningar på sammanlagt 90 miljoner kronor och vi har 25 miljoner att dela ut. Vi har fått göra tuffa prioriteringar men nu har vi 50 bra projekt på banan, säger Annett Kjellberg, som är ansvarig chef för enheten som hanterar stödet på Jordbruksverket.

Fem prioriterade områden
– Vi har prioriterat ett antal olika områden som vi tillsammans med vår samverkansgrupp har identifierat som viktiga för att Sverige ska kunna utvecklas som matland, fortsätter Annett Kjellberg. Ett av dessa områden är att stärka primärproduktionen. Utveckling av måltidsupplevelser både inom restaurang och offentliga måltider är ett annat. Att hitta nya produkter, processer och tekniker är också områden som är starkt kopplade till utveckling av den svenska livsmedelsindustrin.

Exempel på beviljade projekt

  • Miljöstyrningsrådet har fått stöd för att fortsätta sitt arbete med projektet "Den offentliga maten i matlandet Sverige".
  • Restaurangakademin vill med projektet "Fler kvinnliga kockar" locka kvinnliga kockar att tävla i Sverige och internationellt. Det ska de göra genom bland annat mentorskap.
  • HS Väst har fått stöd för projektet "Ekoledarskap för grön framgång". I projektet vill de ge stöd till ett starkt ledarskap och ett ökat engagemang när det gäller att öka produktionen och konsumtionen av ekologisk mat.

Så fungerar stödet
Regeringen har sedan 2007 skjutit till pengar som ska gå till att utveckla olika delar av livsmedelssektorn. Det är ett årligt stöd som måste genomföras och slutrapporteras inom ett år. Projekten måste vara av nationell karaktär, vilket innebär att resultaten ska spridas till andra intressenter. Om projekten handlar om modeller eller arbetsmetoder måste dessa gå att använda på andra platser och i andra sammanhang.


Kontaktinformation