SLU-nyhet

De som köper ekologisk och lokalt griskött tänker till

Publicerad: 20 mars 2012

Många konsumenter kände till att de borde köpa svenskt kött men visste inte riktigt varför. Kunder som köpte importerat griskött hade enklare resonemang bakom sitt köpbeslut – köttet är billigt. De som köpte ekologiskt och lokalt producerat eller Scanmärkt griskött hade mer komplexa resonemang.

I en tvåårig studie vid SLU undersöktes konsumenters köpbeteende gällande griskött. Forskarna konstaterade att många konsumenter kände till att de borde köpa svenskt kött men visste inte riktigt varför.

Frågorna ställdes antingen direkt efter att kunden valt sin vara eller vid ett senare tillfälle. De svar som gavs i samband med köp lyfte upp faktorer som var viktiga vid köptillfället medan de som gavs senare kunde tolkas som efterhandskonstruktioner.

Forskarna konstaterar även att det är viktigt för livsmedelsproducenter att tänka på butikernas köttinköpare eftersom de befinner sig närmast konsumenterna och beslutar om vilka produkter som ska erbjudas.


Kontaktinformation