SLU-nyhet

Biologisk kontroll av svampsjukdom i morötter

Publicerad: 24 april 2012

Morotsfrön betade med en jordbakterie kan minska lagringsförluster som orsakas av en allt vanligare svampsjukdom. Bakteriebetningen av frön har utvecklats av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet.

De senaste åren har problemen ökat med lagringssjukdomen Acrothecium carotae i morötter. Morötterna angrips i fält men symptomen uppträder som svarta insjunkna fläckar på långtidslagrade morötter. Angripna morötter måste kasseras. Som med alla lagringssjukdomar medför Acrothecium stora ekonomiska förluster för odlarna som redan har haft omkostnader för skörd och lagring av produkten.

Från och med i år kommer att finnas möjligheter att i ekologisk odling använda morotsfrön som är betade med jordbakterien Pseudomonas chlororaphis (produktnamn Cedress) för att minska problemen med denna kostsamma och allvarliga sjukdom.  

Jordbakterien har ett antal olika verkningssätt som påverkar skadesvampen negativt till exempel genom direkt konkurrens om näring och utrymme men även genom att växtens egna försvar stimuleras, så kallad inducerad resistens. Resultaten har varit mycket lovande i fältförsök utförda i morötter. 

Cedress utvecklades inom forskningsprogrammet MASE på Sveriges lantbruksuniversitet och produceras av Lantmännen-BioAgri.  


Kontaktinformation