SLU-nyhet

Hur ser en ekologisk konsument ut egentligen

Publicerad: 11 april 2012

Den som vill stimulera ekologisk konsumtion behöver veta hur man når ut så effektivt som möjligt. Konsumenter är en heterogen grupp och att kunna skilja ut olika konsumentsegment har stor betydelse för såväl företag som andra aktörer.

Konsumentsegment kan identifieras utifrån flera olika kriterier. Många studier fokuserar på socio-demografiska variabler. Ett exempel på en sådan studie är Denver et al (2012) som undersökte eftefrågan på ekologiska produkter i Danmark, Italien och Storbritanien. De drar dock slutsatsen att det sannolikt är viktigt att beakta andra typer än socio-demografiska variabler.

Hamzaoui-Essoussi och Zahaf (2012) segmenterar kanadensiska konsumenter inte bara utifrån socio-demografiska karakteristika utan även utifrån bland annat attityder till ekologiska varor, förtroende för ekologisk märkning och livsstil.

I en kort litteraturstudie drar Muriel et al (2012) slutsatsen att segmentering bör göras på flera olika abstraktionsnivåer och att ytterligare forskning krävs för att undersöka i vilken utsträckning olika konsumentsegment kan bidra till en uthållig utveckling.


Kontaktinformation