SLU-nyhet

FoU-dag för ekologiskt lantbruk i Mjölby

Publicerad: 27 april 2012

Jordbruksverket anordnade den 11 april 2012 en dag där lantbrukare, rådgivare, forskare och andra aktörer inom lantbruksnäringen möttes och diskuterade de senaste forskningsrönen inom ekologisk produktion

Projekten som presenterades är breda och av intresse även för lantbrukare med konventionell produktion. 

Dagen innehöll två parallella spår – ett för forskning inom växtodling och ett för forskning inom djurhållning.

Dagen planerades i samråd med Hushållningssällskapet, EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid SLU och SLU EkoForsk.


Kontaktinformation